محمدیاسین تازه‌متولد به دلیل مشکل عدم دفع ادرار بستری شده است.

محمدیاسین تازه‌متولد به دلیل مشکل عدم دفع ادرار بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدیاسین ده روز است که متولد شده و از بدو تولد مشکل عدم دفع ادرار و مدفوع دارد و دارای استفراغ و تب شدید است و در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر محمدیاسین کارگر و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند خود در زاهدان و در منزل پدری ساکن هستند و از طریق یارانه و دریافتی اندک پدر امرارمعاش می کنند.

این خانواده شرایط مالی ضعیفی دارند و قادر به پرداخت هزینه درمان محمدیاسین کوچک نیستند و چشم امید به یاری و حمایت هم‌میهنان عزیز دارند تا بتوانند از درد این نوزاد که فقط ده روز است که متولد شده بکاهند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار