محمدصالح نه‌ماهه به دلیل پنومونی بستری شده است.

محمدصالح نه‌ماهه به دلیل پنومونی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدصالح نه‌ماهه به دلیل پنومونی(عفونت ریه)و تنگی نفس در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر محمدصالح در قید حیات نمی‌باشد و مادر کاگر منازل است.

مادر به همراه سه فرزند خود در زاهدان و در یک منزل استیجاری سکونت دارند و از طریق یارانه و اندک درآمد مادر امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدصالح عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

محمدصالح از اتباع افغانی است و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد و به همین دلیل هزینه‌های درمانی او به صورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به بالا بودن هزینه درمان محمدصالح عزیز، مادر او توانایی تامین و پرداخت هزینه بیمارستان را ندارد و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت