محمدرسول(2)شش‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

محمدرسول(2)شش‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدرسول شش‌ساله به دلیل بیماری قلبی(سوراخ بودن قلب)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر محمدرسول به علت مشکل دیسک کمر قادر به کار کردن نیست و مادر گاهی اوقات نظافت منازل را انجام می‌دهد و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یکصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در کرمان سکونت دارند و برای درمان محمدرسول به یزد آمده‌اند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدرسول عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی، آنژیوگرافی، مشاوره پزشک و ...

محمدرسول که دو سال گذشته نیز در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران عزیز ترخیص شده بود برای دومین بار بستری شده و پدر و مادر وی قادر به تامین هزینه‌های درمانی وی نبوده و نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار