محمدحسین تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

محمدحسین تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدحسین تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

پدر محمدحسین کارگر روزمزد ساختمانی بوده که اکنون به دلیل نبود کار بیکار شده و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود سیصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده با سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در کوهدشت سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدحسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 13 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر محمدحسین در شرایط نامناسب اقتصادی بسر می‌برند و برای تامین هزینه‌های درمان او نیازمند یاری هموطنان گرامی می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت