محمدحسام یک ساله به دلیل تب بستری شده است.

محمدحسام یک ساله به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدحسام یک ساله به دلیل تب و استفراغ در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر محمدحسام کارگر ساده می باشد که در حال حاضر بیکار است و مادرش خانه دار است.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در خانه شخصی در روستایی از توابع نهبندان سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه به سختی امرار معاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدحسام عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر محمدحسام قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت