محمدجواد پانزده‌ساله به دلیل واریکوسل بستری شده است.

محمدجواد پانزده‌ساله به دلیل واریکوسل بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدجواد پانزده‌ساله به دلیل واریکوسل(اتساع و پیچ‌خوردگی غیرطبیعی شبکه وریدی بالای بیضه‌ها)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر محمدجواد به علت بیماری سرطان فوت شده است.

مادر محمدجواد پس از فوت پدر، تحت حمایت سازمانهای حمایتی قرار نگرفته است و در خانه سالمندان شهرستان مروست یزد زندگی می‌کند و علیرغم بیماری‌ای که دارد از سالمندان نگهداری می‌کند.

این خانواده دارای دو فرزند هستند و شرایط مالی بسیار ضعیفی دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدجواد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

مادر محمدجواد به تنهایی قادر به پرداخت هزینه درمان فرزندش نمی‌باشد و برای درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت