محدثه هفده‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

محدثه هفده‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محدثه هفده‌ساله به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

محدثه عزیز به دلیل عفونت ریه و معلولیت شدید جسمی همواره بایستی تحت مراقبت باشد.

پدر محدثه معتاد و بیکار است و مدتی است که خانواده را ترک نموده و مادر از طریق کارگری در منازل هزینه زندگی را تامین می‌کند.

مادر به همراه سه فرزند خود که یک فرزند دیگر این خانواده نیز دارای معلولیت جسمی می‌باشد در روستای ابشکی مشهد و در منزل پدربزرگ زندگی می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محدثه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

مادر محدثه قادر به پرداخت هزینه درمان او نیست و جهت تامین هزینه‌های درمان فرزندش، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت