مازیار(1) چهارساله به دلیل تشنج بستری شده است.

مازیار(1) چهارساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مازیار چهارساله به دلیل تشنج در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

پدر مازیار کارگر مغازه و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و هشتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در خرم‌آباد و در یک منزل استیجاری سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مازیار عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مازیار عزیز تحت پوشش بهزیستی است و از بدو تولد؛ به علت مشکلات جسمی حرکتی و ناهنجاری متابولیکی، بطور متعدد و مکرر در بیمارستانهای تهران و شهید مدنی بستری بوده و نیاز به ادامه درمان دارد.

پدر و مادر مازیار توانایی تامین هزینه درمان فرزندشان را ندارند و برای درمان وی نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت