علی(5) دوازده‌ساله به دلیل تورم دست و پا بستری شده است.

علی(5) دوازده‌ساله به دلیل تورم دست و پا بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی دوازده‌ساله به دلیل تورم دست و پا(ادم)در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

علی عزیز از شش‌سالگی دچار تورم دست و پا و خشکی بدن می‌شود و تحت مراقبت و درمان قرار دارد.

پدر علی معتاد است و پدر و مادر علی از هم جدا شده‌اند و مادر به همراه دو فرزند خود در منزل شخصی در دزفول سکونت دارند.

مادر علی از طریق فروش پوشاک در منزل، بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود پانصدهزار تومان می‌باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان علی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

علی که در ماه گذشته نیز در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ برای پنجمین بار بستری شده و مادر علی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده