علی(2)چهارساله به دلیل تب بستری شده است.

علی(2)چهارساله به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی چهارساله به دلیل تب و نقص سیستم ایمنی در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر علی کارگر فضای سبز و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و پانصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یکی از روستاهای اندیمشک زندگی می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

علی عزیز که در دو ماه گذشته نیز به دلیل تب بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهری ترخیص شده بود برای دومین بار بستری شده و پدر و مادر وی قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده