علی شانزده‌ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

علی شانزده‌ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی شانزده‌ساله به دلیل مسمومیت دارویی در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر علی که مبتلا به MS است معلم بازنشسته می‌باشد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده دومیلیون و چهارصد هزار تومان می باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در یاسوج سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

پدر و مادر علی قادر به پرداخت هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای درمان فرزندشان چشم‌انتظار یاری و حمایت شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت