علیرضا نه‌ساله به دلیل بیماری آبله مرغان و عفونت بستری شده است.

علیرضا نه‌ساله به دلیل بیماری آبله مرغان و عفونت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علیرضا نه‌ساله به دلیل بیماری آبله مرغان و عفونت در بیمارستان آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر علیرضا کارگر و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند در نهبندان واقع در استان خراسان جنوبی و در مسکن مهر نهبندان ساکن هستند و از طریق دریافتی اندک پدر امرارمعاش می‌کنند.

با توجه به شرایط مالی این خانواده، پدر و مادر توانایی پرداخت هزینه بیمارستان را ندارند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت