عبدالباقی ده‌ساله به دلیل تروما به پا بستری شده است.

عبدالباقی ده‌ساله به دلیل تروما به پا بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عبدالباقی ده‌ساله به دلیل تروما(ضربه)به پا در بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان بستری شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

عبدالباقی به دلیل برخورد با موتورسیکلت دچار ضربه به پا شده است.

پدر عبدالباقی کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده چهارصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در روستایی از توابع زاهدان زندگی می‌کنند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عبدالباقی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

عبدالباقی از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان او به صورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر عبدالباقی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت