عابدین چهارماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

عابدین چهارماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عابدین چهارماهه به دلیل تب و تشنج در بیمارستان امام حسین بهارستان بستری شده است.

پدر عابدین که نجار بوده به علت داشتن بدهی، ناچار به فروش کارگاه خود شده و در حال حاضر بیکار است و مادر از طریق نظافت منازل بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده سیصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در شهرستان بهارستان واقع در استان تهران و در یک منزل استیجاری سکونت دارند و شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عابدین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

خانواده عابدین قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت