سهیل تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

سهیل تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سهیل تازه‌متولد به دلیل نارس بودن و مشکلات تنفسی در بیمارستان امام خمینی اهواز بستری شده است.

پدر سهیل شاگرد نجاری بوده که اکنون به دلیل نبود کار بیکار شده است و مادر او خانه‌دار است.

این خانواده با تنها فرزند خود در اهواز و در یک منزل استیجاری سکونت دارند و از طریق کمک مالی پدربزرگ امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سهیل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 18 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر سهیل توانایی تأمین هزینه درمان او را ندارند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت