سمیرا نه‌ساله به دلیل بیماری دیابت بستری شده است.

سمیرا نه‌ساله به دلیل بیماری دیابت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سمیرا نه‌ساله به دلیل کاهش اشتها و ضعف و بیحالی و و کاهش سطح هوشیاری به بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان مراجعه کرده و با تشخیص بیماری دیابت بستری شده است.

پدر سمیرا بیکار است و مبتلا به سرطان خون می‌باشد و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند در یک منزل استیجاری در نیکشهر ساکن هستند و به‌جز یارانه هیچ منبع درآمد دیگری ندارند و برای درمان فرزند خود نیاز به یاری و کمک هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار