سمانه نه‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

سمانه نه‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سمانه نه‌ساله به دلیل بیماری قلبی(سوراخ بودن قلب)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر سمانه معتاد است و به دلیل تصادف ازکارافتاده می‌باشد و مادر خانه‌دار است.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در یکی از روستاهای بندر جاسک سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سمانه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی ، تصویربرداری، نوار قلب و ...

مادر سمانه قادر به تامین هزینه درمان وی نیست و برای درمان فرزندش نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت