سلمان یازده‌ماهه به دلیل اسهال بستری شده است.

سلمان یازده‌ماهه به دلیل اسهال بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سلمان یازده‌ماهه به دلیل اسهال در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر سلمان کارگر کافی‌نت و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و سیصد هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با چهار فرزند خود و به همراه خانواده پدربزرگ در اهواز سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سلمان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

به دلیل شرایط مالی ضعیف این خانواده، سلمان عزیز با چهار روز تاخیر، تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته و به همین دلیل هزینه‌های درمان چهار روز اول بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر سلمان قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده