سعید شانزده‌ساله به دلیل سردرد بستری شده است.

سعید شانزده‌ساله به دلیل سردرد بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سعید شانزده‌ساله به دلیل سردرد در بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان بستری شده است.

سعید جهت پیگیری درمان و بررسی پاسخ‌دهی به دارو، بایستی هر دو هفته یکبار به کلینیک مغز و اعصاب مراجعه کند.

پدر سعید کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده چهارصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه پنج فرزند خود در یک منزل استیجاری در روستای ملکی زابل زندگی می‌کنند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سعید عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

سعید از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان او به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر سعید قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت