سردار پانزده‌ساله به دلیل آسیب دست بستری شده است.

سردار پانزده‌ساله به دلیل آسیب دست بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سردار پانزده‌ساله به دلیل ضربه وارد شده(تروما)به دست، در بیمارستان شهیدبهشتی تفت بستری شده است.

سردار عزیز که جهت تامین هزینه‌های زندگی مشغول به کارگری است در حین کار دچار حادثه شده و نیاز به عمل جراحی دارد.

پدر سردار در قید حیات نمی‌باشد و مادر که خانه‌دار است به همراه پنج فرزند در یک منزل استیجاری در تفت ساکن هستند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود هشتصدهزار تومان می‌باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان سردار عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

سردار از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان او به صورت آزاد محاسبه شده است.

خانواده سردار به دلیل شرایط اقتصادی ضعیفی که دارند قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان وی نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت