ستایش سه‌ماهه به دلیل اسهال و بیحالی بستری شده است.

 

ستایش سه‌ماهه به دلیل اسهال و بیحالی بستری شده است.
 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ستایش سه‌ماهه به دلیل اسهال و بیحالی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر ستایش خانواده را رها کرده است و مادر کارگر منازل بوده که به دلیل شیوع بیماری کرونا در حال حاضر بیکار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده سیصد‌‌هزار تومان می‌باشد.

مادر به همراه سه فرزند خود در منزل پدربزرگ در مشهد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ستایش عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، نوارقلب، اکو و ...

ستایش از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر ستایش شرایط اقتصادی مناسبی ندارد تا بتوانند هزینه درمان فرزندش را پرداخت کند و برای درمان او نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده