ستاره های حس مهر

ماهان یکی از ستاره های چهارساله حس مهری است که به دلیل ابتلا به آسم بارها در بیمارستان بستری شده و با همراهی و حمایت مهریاران حس مهر درمان شده است.

ماهان آرزو دارد هیچ کودکی از این بیماری رنج نکشد و به همین دلیل میخواهد در آینده دکتر آسم شود و همه کودکان مبتلا به آسم را درمان کند تا زندگی زیباتری را تجربه کنند.

1000کودک مانند ماهان به کمک حس مهر درمان خود را به پایان رسانده اند و برای تکمیل هزینه های درمان خود منتظر حمایت مهریاران عزیز هستند.

حمایت از کودکان بیمار نیازمند👇

https://www.hesemehr.ir/AllPatients

نظر خود را ارسال کنید

چگونه به حس مهر کمک کنم