سارینا شش ماهه به دلیل مشکل قلبی بستری شده است.

سارینا شش ماهه به دلیل مشکل قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سارینا شش ماهه به دلیل گشادی دریچه قلب در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر سارینا صیاد و مادرش خانه دار است.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در بندرعباس سکونت دارند.

این خانواده به دلیل وضعیت مالی ضعیفی که دارند، قادر به پرداخت هزینه درمان سارینای عزیز نمی باشند و به کمک هموطنان عزیز نیازمند می باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت