رویا(1)پانزده‌ساله به دلیل بیماری خودایمنی بستری شده است.

رویا(1)پانزده‌ساله به دلیل بیماری خودایمنی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رویا پانزده‌ساله به دلیل درگیری عضلات(پلی میوزیت)ناشی از مشکل خودایمنی در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر رویا کارگر ساختمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و دویست‌هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در یکی از روستاهای ایذه خوزستان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان رویای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر قادر به پرداخت کل هزینه درمان رویای عزیز نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت