رقیه هفت‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

رقیه هفت‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رقیه هفت‌ماهه به دلیل تب شدید و عفونت در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر رقیه از طریق جمع آوری و فروش ضایعات بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده ششصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در منزلی استیجاری در اهواز سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان رقیه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 14 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، توانبخشی و ...

پدر و مادر رقیه قادر به تامین هزینه بیمارستان نیستند و برای درمان فرزندشان به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده