رضوان نه‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

رضوان نه‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رضوان نه‌ساله به دلیل تشنج در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

رضوان علاوه بر این مشکل قلبی نیز دارد و بایستی هر چه سریعتر تحت عمل جراحی قرار گیرد.

پدر رضوان به دلیل کهولت سن توانایی کار کردن ندارد و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد که از طریق یارانه و بهزیستی دریافت می‌کنند.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود که سه فرزند دیگر خانواده دچار معلولیت می‌باشند در یاسوج سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان رضوان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب، اکو و ...

این خانواده در وضعیت اقتصادی بسیار نامناسبی به سر می‌برند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت