رضا(1) یک‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

رضا(1) یک‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رضا یک‌ساله به دلیل تشنج در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر رضا در سانحه تصادف دچار شکستگی مهره‌های کمر شده و از کار افتاده و بیکار است و مادر او خانه‌دار است و تنها منبع درآمد این خانواده یارانه می‌باشد.

این خانواده به همراه پنج فرزند خود که سه فرزند دیگر خانواده دچار معلولیت می‌باشند در یک منزل استیجاری در یاسوج سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان رضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

این خانواده در وضعیت اقتصادی بسیار نامناسبی به سر می‌برند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند تا فرزند عزیزشان با سلامتی کامل به خانه بازگردد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت