راحیل یک‌ماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است.

راحیل یک‌ماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

راحیل یک‌ماهه به دلیل نارس بودن در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

راحیل عزیز در بدو تولد به علت نارسایی قلبی ریوی در بیمارستان نرگس دورود تحت مراقبتهای ویژه بوده و اکنون جهت ادامه درمان در بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر راحیل معتاد و بیکار است و اکنون در کمپ ترک اعتیاد بسر می‌برد و مادر به همراه دو فرزندش، نزد پدر و مادر همسر که مستمری بگیر کمیته امداد هستند در روستای ده نو واقع در دورود استان لرستان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان راحیل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 13 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر توانایی تامین هزینه درمان فرزندشان را ندارند و برای درمان وی، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت