دیاکو تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

دیاکو تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

دیاکو تازه متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

پدر دیاکو کارگر روزمزد ساختمانی است که در حال حاضر به دلیل رکود ساخت و ساز بیکار می باشد و مادرش خانه دار است.

این خانواده به همراه تنها فرزندشان در منزلی استیجاری در خرم آباد سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه زندگی خود را می گذرانند.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر قادر به پرداخت هزینه درمان دیاکو عزیز نمی‌باشند و نیاز به یاری شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت