دنیا یک‌ساله به دلیل کلستومی بستری شده است.

دنیا یک‌ساله به دلیل کلستومی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

دنیا یک‌ساله به دلیل کلستومی در بیمارستان بوعلی ساری بستری شده است.

کلستومی دهانه‌ای است از روده بزرگ بر روی شکم که توسط عمل جراحی ایجاد می‌شود و هدف از عمل کلستومی، اجازه عبور مدفوع می‌باشد تا زمانی که بیماری یا بخش صدمه دیده روده بهبود یابد.

پدر دنیا خانواده را رها کرده است و مادر دنیا خانه‌دار است.

مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در قائم‌شهر سکونت دارند و از طریق کمکهای خانواده مادری و کمکهای اطرافیان امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان دنیای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، آسیب‌شناسی، هزینه آزمایشگاه و ...

دنیا به دلیل در دسترس نبودن مدارک شناسایی پدر، تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر دنیا به تنهایی قادر به پرداخت هزینه درمان وی نمی‌باشد و برای درمان فرزندش نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت

تماس با ما