حلما دو ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

حلما دو ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حلما دو ساله به دلیل تشنج در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

حلما مدت یک سال است که به فلج مغزی دچار شده و به همین علت هزینه های نگهداری از وی بالا می باشد.

پدر حلما کارگر میدان تره بار و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده دو میلیون تومان می باشد.

این خانواده با تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در شهر تیران استان اصفهان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حلمای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 18 روز بستری
  • درمان دارویی، آسیب شناسی، تصویربرداری، اکو و ...

با توجه شرایط سخت نگهداری از حلما و هزینه‌های سنگین درمان، پدر و مادر قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت