حسین یک‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

حسین یک‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حسین یک‌ساله به همراه قل دیگر خود عباس، به دلیل تشنج در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر حسین کارگر فصلی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در روستایی از توابع یاسوج سکونت دارند و به دلیل شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، اطرافیان نیز جهت تامین بخشی از هزینه‌های زندگی به آنها کمک می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

پدر و مادر قادر به تامین هزینه‌های درمان فرزندشان نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند تا هر دو فرزندشان با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شوند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت