جنت(1) دوازده‌ساله به دلیل افت پلاکت بستری شده است.

جنت(1) دوازده‌ساله به دلیل افت پلاکت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

جنت دوازده‌ساله به دلیل افت پلاکت(ITP)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

جنت با خونریزی شدید بینی ناشی از افت پلاکت و دل درد به این مرکز مراجعه کرده و بایستی تحت مراقبت و درمان باشد.

پدر جنت کارگر نانوایی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در منزل شخصی در روستای صیدآباد خواف واقع در خراسان رضوی سکونت دارند و وضعیت اقتصادی خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان جنت عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

جنت که مدت شش سال است مبتلا به ITP می‌باشد به طور مکرر بستری می‌شود و پدر و مادر قادر به تامین هزینه‌های درمان وی نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت