تبسم یازده‌ساله به دلیل آپاندیسیت بستری شده است.

تبسم یازده‌ساله به دلیل آپاندیسیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

تبسم یازده‌ساله به دلیل آپاندیسیت در بیمارستان کودکان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر تبسم معتاد و بیکار است و مادر برای تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی در منزل به کار قالیبافی مشغول می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در یک منزل کوچک در اصفهان سکونت دارند و درآمد ماهیانه خانواده حدود یک میلیون تومان است.

مبلغ موردنیاز برای درمان تبسم عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • عمل جراحی
  • تصویربرداری، درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، مادر تبسم به تنهایی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیست و برای درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت