بنیامین سه‌ماهه به دلیل پیوند کبد بستری شده است.

بنیامین سه‌ماهه به دلیل پیوند کبد بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

بنیامین سه‌ماهه به دلیل پیوند کبد در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

بنیامین مبتلا به بیماری متابولیک(بیماری کمبود آنزیم که نیاز به تزریق آنزیم دارد)نیز است.

پدر بنیامین معتاد و بیکار است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند خود در روستای شول‌آباد واقع در الیگودرز سکونت دارند و تنها منبع درآمدشان یارانه است.

این خانواده به هیچ وجه توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان بنیامین عزیز را ندارند و جهت درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت