بازخورد از حس مهر

دکتر مهرداد معمارزاده ریاست محترم بیمارستان امام حسین(ع) اصفهان طی جلسه ای که با مدیریت حس مهر داشتند ضمن تشکر از فعالیت حس مهر در جهت حمایت از کودکان بیمار نیازمند بیان کردند:

"نکته جالب توجه راجع به حس مهر این است که کودکان را فارغ از ملیت، مذهب یا قومیت حمایت می کند."

حس مهر هم اکنون به کودکانی کمک می کند که برای درمان نیاز به حمایت دارند. این کودکان از سراسر سرزمینمان به ما معرفی می شوند و ما فارغ از ملیت، مذهب و هر آنچه عامل جدایی انسان هاست به ایشان کمک می کنیم.

پس بی دغدغه کنار ما قدم بردارید.

شما راجع به حس مهر چه نظری دارید؟

نظرات خود را از طریق لینک زیر برای ما ارسال کنید:

https://www.hesemehr.ir/contactus

نظر خود را ارسال کنید

چگونه به حس مهر کمک کنم