بارانا سه‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

بارانا سه‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

بارانا سه‌ساله به دلیل تب در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر بارانا کابینت‌ساز بوده که در حال حاضر به دلیل نبود کار بیکار می‌باشد و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود پانصدهزار تومان است.

این خانواده دارای دو فرزند هستند و به همراه مادر و سه خواهر همسر در یک منزل استیجاری در زاهدان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان بارانای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر بارانا قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت