باراد سه‌ساله به دلیل سرماخوردگی بستری شده است.

باراد سه‌ساله به دلیل سرماخوردگی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

باراد سه‌ساله به همراه برادر هشت‌ماهه‌اش مهراد، به دلیل سرماخوردگی در بیمارستان ولیعصر دره‌شهر بستری شده است.

پدر باراد در قید حیات نیست و مادر با دو فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای دره‌شهر ایلام سکونت دارند و تحت پوشش کمیته امداد هستند.

مبلغ موردنیاز برای درمان باراد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

مادر باراد قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان او نیست و نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارد تا هر دو فرزندش با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شوند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده