امیرسام نه‌ساله به دلیل بالا بودن آنزیم‌های کبدی بستری شده است.

امیرسام نه‌ساله به دلیل بالا بودن آنزیم‌های کبدی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرسام نه‌ساله به دلیل بالا بودن آنزیم‌های کبدی در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر امیرسام کارگر بنایی است و مادر جهت تامین بخشی از هزینه‌های زندگی مشغول کار قالی‌بافی است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان است.

این خانواده با سه فرزند خود در شهرضای اصفهان و در منزل پدری سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرسام عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر امیرسام توانایی پرداخت کل هزینه بیمارستان را ندارند و برای تامین بخشی از هزینه درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت