امیدرضا تازه‌متولد به دلیل مشکلات تنفسی بستری شده است.

امیدرضا تازه‌متولد به دلیل مشکلات تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیدرضا تازه‌متولد به دلیل مشکلات تنفسی در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر امیدرضا کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در روستای ابراهیم‌آباد الشتر استان لرستان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیدرضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 20 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر امیدرضا قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و جهت درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت