اسحاق دوازده‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

اسحاق دوازده‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

اسحاق دوازده‌ساله به دلیل آپاندیس و درد شکم در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر اسحاق به دلیل ازدواج مجدد، خانواده را ترک کرده و مادر به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در شهرستان زارچ یزد سکونت دارند و در حال حاضر خاله اسحاق با کار کردن در گلخانه هزینه‌های زندگی این خانواده را تامین می‌کند.

مبلغ موردنیاز برای درمان اسحاق عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

اسحاق از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

خانواده اسحاق قادر به تأمین و پرداخت کل هزینه درمان نمی‌باشند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت