ارمیا یک ماهه به دلیل صرع بستری شده است.

ارمیا یک ماهه به دلیل صرع بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ارمیا یک ماهه به دلیل صرع در بیمارستان علی ابن ابی طالب زاهدان بستری شده است.

پدر ارمیا کارگر ساختمانی است که در حال حاضر به دلیل رکود ساخت و ساز بیکار می باشد و تنها منبع درآمد این خانواده یارانه است.

این خانواده با تنها فرزندشان در خانه ای اجاره ای در زاهدان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ارمیای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • دارودرمانی، تصویر برداری و ...

این خانواده به هیچ وجه توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان فرزندشان را ندارند و جهت درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت