ابوالفضل یک‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

ابوالفضل یک‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوالفضل یک‌ساله به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان ضیائی اردکان بستری شده است.

پدر ابوالفضل مبتلا به پنومونی و بیکار است و مادر خانه‌دار است و پدر بیمه بیکاری دریافت می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و پانصدهزار تومان است.

این خانواده با تنها فرزند خود در منزل شخصی در اردکان یزد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ابوالفضل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر ابوالفضل قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای تامین هزینه درمان فرزندشان نیازمند یاری و حمایت شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت