ابوالفضل چهارساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

ابوالفضل چهارساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوالفضل چهارساله به دلیل بیماری قلبی(باز بودن شریان بین آئورت و شریان ریوی)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر ابوالفضل کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در منزل پدری در روستای شهیدآباد صفاشهر واقع در استان فارس سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ابوالفضل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، اکو و ...

این خانواده به دلیل مشکلات مالی، قادر به تأمین و پرداخت هزینه درمان ابوالفضل نمی‌باشند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت