ابوالفضل نه‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

ابوالفضل نه‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوالفضل نه‌ماهه به دلیل عفونت ریه در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر ابوالفضل که دچار مشکلات اعصاب و روان می‌باشد کارگر بوده و در حال حاضر به دلیل نبود کار بیکار شده و مادر ابوالفضل خانه‌دار است و تنها منبع درآمد خانواده یارانه می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در یاسوج سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ابوالفضل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

خانواده ابوالفضل بسیار بی‌بضاعت هستند و توان پرداخت هزینه درمان وی را ندارند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت