آسنه پنج‌ساله به دلیل سوختگی بستری شده است.

آسنه پنج‌ساله به دلیل سوختگی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آسنه پنج‌ساله جهت ترمیم محل سوختگی دست در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر آسنه کارگر روزمزد و مادر او خانه‌دار است.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در روستای همت‌آباد زاهدان و در یک منزل استیجاری سکونت دارند و از طریق یارانه و اندک درآمد پدر امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آسنه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

آسنه از اتباع افغانی است و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد و به همین دلیل هزینه‌های درمانی او به صورت آزاد محاسبه می‌شود.

با توجه به بالا بودن هزینه درمان آسنه عزیز، خانواده او توانایی تامین و پرداخت هزینه بیمارستان را ندارند و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت