آرسام یک‌ساله به دلیل بیماری گاستروانتريت بستری شده است.

آرسام یک‌ساله به دلیل بیماری گاستروانتريت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرسام یکساله به دلیل گاستروانتريت(التهاب معده و روده و اسهال و استفراغ شدید)در بیمارستان کودکان علی‌اصغر زاهدان بستری شده است.

آرسام به شدت دچار اسهال خونی و استفراغ شده و به همین دلیل آب بدن خود را از دست داده است و به دلیل بند نیامدن خون در مدفوع به دستور پزشک معالج به بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان اعزام می‌شود.

پدر آرسام به دلیل خراب شدن وسیله نقلیه در حال حاضر بیکار است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند در خاش و در منزل پدری ساکن هستند و بسیار بی‌بضاعت هستند و جهت درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار