آرتین دو‌ساله به دلیل کم‌خونی بستری شده است.

 

آرتین دو‌ساله به دلیل کم‌خونی بستری شده است.
 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرتین دو‌ساله به دلیل کم‌خونی در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر آرتین که معتاد می‌باشد بیکار است ‌و مادر خانه‌دار می‌باشد و از طریق کمک اطرافیان و یارانه به سختی امرار‌معاش می‌کنند.

پدر و مادر به همراه شش فرزند خود که یکی از فرزندان دیگر هم بیمار است و مشکل کمبود کلسیم دارد، در منزلی استیجاری در یاسوج سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرتین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر آرتین قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده